Trẻ 5 tháng tuổi biết làm gì

Trẻ 5 tháng tuổi biết làm gì?

Giai đoạn đầu trong đời của những đứa trẻ nhất là khi đã được 5 tháng tuổi, ở giai đoạn này cha mẹ sẽ thấy được sự phát triển rõ rệt của con mình.

add comment
Trẻ 5 tháng tuổi chơi gì 1

Trẻ 5 tháng tuổi chơi gì ?

Lên 5 tháng tuổi, con bạn gần như có thể một mình ngồi được, nhưng để có thể yên tâm và an toàn hơn cha mẹ nên lót phía dưới chỗ bé chơi…

add comment